ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก้ต จองโรงแรมที่พักภูเก็ต ราคาประหยัด กับทีมงานทัวร์มืออาชีพ
หน้าหลัก    วิธีการจองทัวร์  
ทัวร์เกาะสุรินทร์ พรีเมี่ยม Love Andaman
ทัวร์ทะเลพรีเมี่ยมทริป เรือเร็ว Love Andaman
การบริการดีเยี่ยม ดำน้ำ 3 จุด + อาหาร 3 มื้อ

ทัวร์เกาะสุรินทร์ Love Andaman หมู่เกาะสุรินทร์จัดเป็นหมู่เกาะที่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์สวยงามมาก ๆ มีปลาสีสันต่างๆ มากมาย เหมาะสำหรับชมปะการังน้ำตื้น ทริปนี้มีอาหารครบ 3 มื้อ มีอุปกรณ์ดำน้ำ ไกดฺ์และสตาฟ บริการดีพรีเมี่ยมทริป เกาะสุรินทร์ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำมากๆ เป็นแหล่งที่สมบูรณ์ด้วยธรรมชาติใต้ทะเล มีปลาหลายพันธุ์ และเป็นจุดที่มีโอกาสพบ"ฉลามวาฬ" 

 ทัวร์เกาะสุรินทร์ โดยเรือเร็ว เดินทางกับ Love Andaman
ไปท่าเรือเอง 2,000
รับ-ส่ง เขาหลัก 2,100
รับ-ส่ง ภูเก็ต 2,300
2,000 บาท
1,600 บาท
  1. ค่าเรือบริการ, ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ท่อหายใจ และ ชูชีพ
  2. อาหารบริการ 3 มื้อ และบริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับคนไทย 
  4. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  5. ประกันอุบัติเหตุ
  • ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 
  • ทัวร์ทะเล เวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน